Symposium Hondenbeleid 2011

Extra informatie

» Landelijk Onderzoek

Hondenbeleid in Nederlandse gemeenten.

» Sponsoren

Een overzicht van de sponsoren.Programma symposium 2016`


Ontvangst vanaf 9.45 uur

10.15 start officieel programma
11.15 uur eerste ronde workshops
12.00 uur tweede ronde workshops

12.50 uur lunchpauze

13.50 uur derde ronde workshops
14.35 uur vierde ronde workshops

15.25 Plenaire afsluiting van het officiële programma
16.15 Afsluiting met aangeklede (netwerk)borrel

Inleiding programma
Deel 1: Waarom worden we zo blij van honden? De inleiding van het programma wordt verzorgt door drie dames. Aan Annemarie Bruning (bekend van HondenTV) de taak om het programma aan elkaar te praten. Sacha Gaus (van de Martin Gaus Academie) verteld waarom “wij” zo blij worden van honden en wat de moderne hond nodig heeft. Nicole Kinsbergen verteld meer over haar DoggyDating- app. Een app welke door 40.000 hondenbezitters is gedownload en door steeds meer hondenbezitters wordt gebruikt om wandelafspraken te maken.

Deel 2: Resultaten onderzoeken hondenbeleid Mark de Haas en Joost Lobstein presenteren de uitkomsten van een aantal onderzoeken. Zo is er een grootschalige enquête gehouden onder Nederlandse gemeenten naar het gevoerde hondenbeleid maar er zijn er ook een aantal onderzoeken gehouden onder hondenbezitters. Hoe kijken beide partijen tegen het hondenbeleid aan?

Omschrijving presentaties / workshops (in deelsessies)

Presentatie 1: Hondenbeleid in de praktijk
Gemeente Leeuwarden verteld over hun bevindingen met hun hondenbeleid. Met name de beleidsmatige kant zal worden toelicht. Ook worden er een aantal projecten op het gebied van honden (beleid) besproken en wordt de handhaving ervan toegelicht. Gemeente Leeuwarden wordt vaak door andere gemeenten geraadpleegd m.b.t. hun hondenbeleid.

Presentatie 2:Hondenbeleid: een hoop gemiste kansen
Iaria Boissevain (advocate bij Bruggink & Van der Velden advocaten) heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met vooral juridische aspecten van het gemeentelijke hondenbeleid. Haar verhaal gaat met name ook hierover. Volgens Iaria is het hondenbeleid met name een hoop gemiste kansen…..

Presentatie 3: Hondenbelasting: verleden, heden en de toekomst
Rosalie van Heijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het verleden, het heden en de toekomst van de hondenbelasting toelichten. Een controversieel onderwerp volgens heel veel hondenbezitters in Nederland. Maar ook gemeenten worstelen na zoveel jaren nog steeds hiermee.

Presentatie 4: Draagvlak hondenbeleid
Hoe zit het met het draagvlak onder de hondenbezitters voor het hondenbeleid? Hoe werkt het draagvlak-principe? Zou meer draagvlak een bijdrage leveren aan een schonere en / of veiligere omgeving? Van Hall – Larenstein verzorgt een presentatie over dit thema.

Presentatie 5: Hondenpoep: gevaren volksgezondheid / verantwoord hondenbezit
Hondenpoep is een grote ergernis maar vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid. Frans van Knapen en Paul Overgaauw van de Universiteit Utrecht (divisie Veterinaire Volksgezondheid) verstrekken meer informatie over dit onderwerp. Verder komt het begrip “verantwoord hondenbezit” terug in deze presentatie. De overheid is druk bezig zich te beraden over huisdieren houden ‘onder voorwaarden dat’. Meer hierover in deze presentatie.

Presentatie 6:Hondenbeleid in de praktijk
Gemeente Apeldoorn gaat dieper in op de voorlichting van het hondenbeleid. Met een jaarlijks terugkomende hondenpoep campagne worden hondenbezitters geïnformeerd over de gemeentelijke regels. De campagne is onderdeel van de bredere - Apeldoorn Rein – campagne. De slogan van Apeldoorn luidt dan ook “Iedereen kan Rein zijn”!

Afsluiting van de dag

Hondvriendelijk.NL
Mark de Haas van Hondenpoep.NL verteld over hun ervaringen met het hondenbeleid in Nederland. Samen met twee overige honden(poep) specialisten (Bas Dekker en Jaap de Vries) is het concept Hondvriendelijk.NL ontwikkeld. Een oplossingsgericht concept welke staat voor een Hondvriendelijk Nederland! Op hoofdlijnen: dit houdt in dat gemeenten hondenbezitters (gaan) betrekken bij het beleid en waar hondenbezitters verantwoord met hun hond omgaan!

Afsluiting van de dag
De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie. De meest opvallende uitkomsten van de presentaties komen dan nog even kort aan bod. Verder kan er gediscussieerd worden aan de hand van een aantal stellingen. Na afloop van de discussie is er nog een aangeklede netwerkborrel.

Wordt nu alvast lid van de Linkedin groep 'Positief Hondenbeleid'!

NieuwsberichtenSchrijf je nu online in!
Kom in contact met de organisatie


Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met Joost Lobstein of Mark de Haas via: info@symposiumhondenbeleid.nl. U kunt natuurlijk ook bellen naar 050 318 25 80.